Wat is trainingen op school?

Leerlingen die met dezelfde vragen zitten, kunnen veel leren van elkaar. Dat is de gedachte achter groepshulpverlening en training op school.
Jongeren die goed in hun vel zitten, presteren vaak beter op school en zijn gelukkiger. Als het even niet goed gaat, heeft dit vaak effect op allerlei gebieden. De trainingen die vanuit PPI-Jeugdhulp geboden worden, zijn er altijd op gericht om jongeren zich beter te laten voelen en sterker in hun schoenen te staan.

‘Eindelijk een plek waar ik open kan praten over jongens en liefde’

Girls' Talk deelneemster

Een groep bij trainingen

Een groep bestaat uit 8 tot 10 leerlingen met dezelfde hulpvraag. Onze ervaring is dat leerlingen die een gelijke hulpvraag hebben het vaak als een opluchting ervaren om niet de enige te zijn. Ze hebben bijvoorbeeld allemaal last van faalangst, vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen of hun grenzen en wensen aan te geven.

‘Omdat ik ook faalangst heb, kon ik heel goed tegen Elize zeggen wat zij kon doen om tijdens haar presentatie rustig te blijven’

Door leerlingen met eenzelfde hulpvraag in een groep bij elkaar te zetten, kunnen zij steun bij elkaar vinden en ook veel van elkaar leren. Het is een efficiënte en peer-achtige methode met een groot leereffect. Na afronding van de training kunnen jongeren uit een groep elkaar blijven benaderen als ze ergens mee zitten, advies over iets willen, of iets leuks te bespreken.

 

Welke trainingen en mogelijkheden zijn er?

Op deze website vindt u een aantal mogelijkheden, maar voor uw school maken we graag samen een training op maat. Zo sluiten we goed aan op de leer- of hulpvraag van de leerlingen. Hoe specifieker de training, des te groter het leereffect en hoe meer het beklijft. Samen met u bepalen we de exacte inhoud van een training, de frequentie en duur van de bijeenkomsten. Natuurlijk is een aanvulling en/of focus op bepaalde thema’s mogelijk. Veel voorkomende trainingen zijn:

  • Omgaan met faalangst
  • Opkomen voor jezelf
  • Girls’ Talk
  • Omgaan met examenvrees

 

De rol van school

 

Een contactpersoon van een school kan een aanvraag indienen voor een training bij PPI Jeugdhulp. Samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de contactpersoon van de school die de aanvraag voor een training doet. Vervolgens vult de mentor samen met de leerling een aanmeldformulier in en verzendt dit digitaal naar de contactpersoon.

PPI Jeugdhulp stuurt na elke bijeenkomst van de training een kort verslag naar de contactpersoon. Aan het einde van de training volgt er een evaluatieverslag per leerling met tips en adviezen.

De rol van ouders

Voor alle trainingen dienen ouders toestemming te geven. Daarnaast vindt er bij alle trainingen, met uitzondering van Girls’ Talk, waar mogelijk een ouderbijeenkomst plaats voorafgaand aan de training. Zo kunnen ouders kennismaken met de trainer en krijgen ze inzicht in wat hun zoon/dochter gaat leren. De ouderbijeenkomst vindt altijd plaats op school, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de school. We sluiten de training, indien gewenst, af met een ouderbijeenkomst voor de ouders en jongeren.

Meer weten en aanmelden

Download hier een factsheet met het overzicht van veelvoorkomende trainingen.
Download hier het aanmeldformulier.
Download hier het aanmeldformulier voor Girls’ Talk.

Wilt u iemand persoonlijk spreken kan dit op: maandag, dinsdag en woensdag
Gea Dorresteijn
06-30346442

U kunt ook een email sturen aan info@ppi-jeugdhulp.nl