030-236 1763 (receptie) info@ppi-jeugdhulp.nl

PPI staat voor Psychosociale Pedagogische Interventies en bestaat al sinds 1990. We werken nauw samen met het VO-team Jeugd&Gezin op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht. PPI is sinds 2015 onderdeel van welzijnsorganisatie U Centraal. De inzet van PPI leidt ertoe dat jongeren beter in hun vel zitten, beter presteren en daardoor minder uitvallen op school. Dat draagt ook bij aan een beter schoolklimaat en een prettiger sfeer in de klas. Ons logo is ontworpen door Max Peters, leerling van grafische opleiding X11. PPI als samenwerkingspartner PPI werkt regelmatig samen met de volgende instanties in de gemeente Utrecht:

 • Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs
 • OPDC De Utrechtse School
 • Gemeente Utrecht afdeling Leerplicht
 • Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, SterkVO
 • Buurtteams Jeugd en Gezin (Lokalis)
 • Opvoedpoli/Care Express
 • Samen Veilig
 • Leger des Heils
 • Jellinek (preventie alcohol en drugsproblematiek)
 • William Schrikker stichting
 • JoU (Jongerenwerk Utrecht)
 • Politie
 • GGZ

Zo gaan wij om met gegevens

 • We doen nooit iets achter de rug van jongeren om.
 • We vragen ouders om toestemming om informatie met derden uit te wisselen.
 • We zijn aangesloten bij de Verwijsindex Utrecht
 • Kijk voor meer informatie in het privacyreglement U Centraal.

Klachten en complimenten
Ben je niet tevreden over de hulpverlening, neem dan contact op met je PPI-hulpverlener of de teamleider. Kom je er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op de Klachtenprocedure van U Centraal.

Vertrouwenspersoon
Als vrijwilliger van U Centraal kun je ook een beroep doen op de vertrouwenspersoon.
Bij haar kun je terecht met vragen, dilemma’s en klachten. Ze luistert, adviseert wat je kunt doen en begeleidt je daarbij als je dat wilt. Je blijft anoniem zolang je dat wilt. Je kunt haar bellen of mailen: Sylvia Cox, 06 47 10 16 49, https://www.sylviacox.nl

Werken of stagelopen bij PPI?
PPI is een onderdeel van welzijnsorganisatie Stichting Specifieke Jeugdprojecten. Wil je werken bij PPI? Er is nu een vacature! Zie hier.

Folders

‘Door PPI heb ik gemerkt dat ik niet de enige ben die het soms lastig vindt om vrienden te maken en op de juiste manier voor mezelf op te komen. Ik heb geleerd van mijn PPI begeleider, maar ook van mijn groepsgenoten hoe ik dit beter kan doen.’

Jongere over PPI