leer ons kennen
Bij PPI (Psychosociale Pedagogische Interventies) leer je omgaan met dingen waar je op school, thuis en in je vrije tijd tegenaan loopt. We kijken samen met jou hoe het komt dat het niet zo lekker loopt. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met erbij willen horen, weinig zelfvertrouwen, moeilijkheden op school met docenten, moeite met concentreren of plannen, pesten of jezelf kunnen zijn. In een groep met leeftijdsgenoten ga je na schooltijd met jezelf aan de slag. PPI geeft je extra aandacht waar jij dat nodig hebt. Samen pakken we de problemen aan, zodat jij weer lekker in je vel zit!

De jongeren die bij ons komen zijn 10 tot 18 jaar en gaan naar het regulier middelbaar onderwijs van alle middelbare scholen in Utrecht, of zitten nu in groep 8 van de basisschool. We helpen de jongeren in  groep 8 met extra ondersteuning bij het opstarten in het regulier middelbaar onderwijs. De groepshulp van PPI is gratis voor jou en je ouders; de hulp wordt gesubsidieerd door de gemeente Utrecht.

NIEUW: PPI is er nu ook voor groep 8!

we doen het samen

PPI heeft contact met je school om jouw situatie te bespreken, maar natuurlijk altijd in overleg met jou! Dit doen we om goed te kunnen samenwerken, zodat we je kunnen helpen je leerdoelen zo snel mogelijk te behalen en de problemen te verminderen. We hebben met enige regelmaat gesprekken op school met jou, je ouders en je mentor (of je leraar van groep 8), bijvoorbeeld om de leerdoelen waar je bij PPI aan werkt te evalueren. Als jullie gezin ook begeleiding ontvangt van het buurtteam, houden we (in overleg met jou) ook contact met hen.

twee locaties

PPI voor VO heeft twee locaties: Drift 11 in de binnenstad van Utrecht en Glenn Millerpad 66 in Terwijde. Je kunt bij beide locaties worden aangemeld voor groepshulp na schooltijd. PPI voor groep 8 heeft vijf locaties in Utrecht. Welke dat zijn kun je zien via ‘contact’. Aanmelden bij PPI gebeurt in overleg met jou, je ouder(s) en het kernpartneroverleg op school. Als je het gevoel hebt dat PPI wat voor je is, bespreek dit dan met je ouder(s) en mentor.

heb je een vraag?

bel Gea

06 30 34 64 42

of stuur een bericht


PPI in coronatijd

Jongeren zijn ook tijdens de coronacrisis van harte welkom bij PPI Jeugdhulp! We volgen de RIVM-richtlijnen en passen onze hulp hierop aan. Waar nodig bieden we online hulpverlening, waar mogelijk ontmoeten we elkaar op locatie.

We houden steeds de actuele situatie in de gaten en bieden op elk moment de hulp die dan het meest veilig én effectief is. Dit geldt voor lopende trajecten en ook nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.

We zijn er voor je!