Wat doet PPI

Bij PPI (Psychosociale Pedagogische Interventies) leer je omgaan met moeilijkheden waar je op school, thuis en in je vrije tijd tegenaan loopt. We kijken samen met jou hoe het komt dat het niet zo lekker loopt. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met erbij willen horen, weinig zelfvertrouwen, moeilijkheden op school met docenten, moeite met concentreren of plannen, pesten of jezelf kunnen zijn. Samen pakken we de problemen waarmee je kampt aan, zodat jij weer lekker in je vel zit!

De jongeren die bij ons komen zijn 12 tot 18 jaar en gaan naar het regulier middelbaar onderwijs van alle middelbare scholen in Utrecht. Wij hebben soms ook jongeren van groep 8 die wat extra ondersteuning nodig hebben bij het opstarten in het regulier middelbaar onderwijs.

‘Met mijn PPI begeleider kan ik praten over mijn onzekerheid en heb ik geleerd dat fouten maken niet erg is.’

Jongere over PPI

Wat kun je verwachten bij PPI?

 

 

De begeleiding van PPI bestaat uit een combinatie van groepsmiddagen en individuele gesprekken.

Een groepsmiddag bij PPI
Je komt één keer per week, gedurende 1,5 uur, uit school naar de groepsmiddag bij PPI. Deze vinden plaats op een vaste middag met je vaste PPI-begeleider. Hier ontvangen we je met thee en koekjes, nemen we de tijd om even te praten over hoe het met je gaat en met z’n allen een spelletje te doen. Tijdens deze middag kunnen we oefeningen doen, met de groep of alleen, en doe je schoolwerk. Een groep bij PPI bestaat uit maximaal 10 leerlingen van verschillende leeftijden, scholen en niveaus. De groep is geopend tussen 13.30 en 17.30 uur op maandag t/m donderdag.

Individuele gesprekken
Naast de vaste groepsmiddag per week vinden er ook individuele gesprekken tussen jou en je PPI-begeleider plaats. Deze vinden gemiddeld eens per twee weken plaats. De gesprekken zijn soms tijdens de groep of we maken er een aparte afspraak voor. Deze persoonlijke gesprekken zijn gericht op hoe het met je gaat en het behalen van je leerdoelen.

Samenwerking met school, je ouders en het VO-team/buurtteam

 

PPI houdt contact met school, maar natuurlijk altijd in overleg met jou! Dit doen we om goed te kunnen samenwerken, zodat we je kunnen helpen je leerdoelen zo snel mogelijk te behalen en de problemen te verminderen. We hebben met enige regelmaat gesprekken op school met jou, je ouders en je mentor om bijvoorbeeld je leerdoelen waar op je op PPI aan werkt te evalueren. Als jullie gezin ook begeleiding ontvangt van het buurtteam, houden we (in overleg met jou natuurlijk), ook contact met hun.

 

Een traject bij PPI

 

 

  • Nadat je bent aangemeld bij PPI worden jij en je ouder(s) uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin we bespreken hoe het met je gaat op school, thuis en in je vrije tijd. We bespreken ook waar je begeleiding bij wilt (je leerdoelen). Daarna begin je bij PPI.
  • De eerste 10-12 contact momenten staan in het teken van kennismaken. Voor jou om de groep en de PPI-begeleider te leren kennen, en voor ons om jou te leren kennen. Gedurende deze periode bekijken we ook of PPI de juiste plek is voor jou om aan je leerdoelen te werken.
  • Na deze periode volgt er een handelingsplan. Daarin staat beschreven hoe het komt dat je tegen deze moeilijkheden aan loopt en staan de leerdoelen die we samen hebben opgesteld. Deze leerdoelen bestaan altijd uit een combinatie van persoonlijke leerdoelen en schoolleerdoelen. Dit plan bespreken we met jou, jouw ouders en school (en eventueel het buurtteam). We gaan hier ongeveer 6 maanden mee aan de slag.
  • Vervolgens gaan we na een tijd evalueren hoe het gaat. Zijn de leerdoelen die we hebben opgesteld behaald? Als de leerdoelen nog niet zijn behaald, dan wordt het PPI-traject verlengd en volgt er een handelingsplan met de leerdoelen die dan belangrijk zijn.
  • Het PPI traject eindigt met een eindgesprek. Hierin kijken we terug op de periode dat je bij PPI bent geweest en welke ontwikkelingen je hebt doorgemaakt.

 

 

PPI heeft sinds november 2017 twee locaties: De Drift 11 in de binnenstad van Utrecht en het Glenn Millerpad 66 in Terwijde. Jongeren kunnen voor beide locaties worden aangemeld.

Aanmelden bij PPI gebeurt in overleg met jou, jouw ouder(s) en het kernpartner overleg op school. Als je het gevoel hebt dat PPI wat voor je is, bespreek dit dan met je ouder(s) en mentor. Je mentor kan een aanmelding bij PPI in gang zetten en kan hiervoor kijken op de pagina ‘Aanmelden bij PPI’.

PPI is gratis voor jou en je ouders, het wordt gesubsidieerd door de gemeente Utrecht.

Heb je na het lezen van deze tekst een vraag aan ons? Stel deze dan via info@ppi-jeugdhulp.nl of bel één van ons (zie pagina ‘Wie is wie’).