030-236 1763 (receptie) info@ppi-jeugdhulp.nl

Er is in samenwerking met de gemeente Utrecht, SterkVO en de buurtteams afgesproken dat aanmeldingen bij PPI aansluiten op de kernpartneraanpak van de middelbare school.

Voor consult en aanmeldingen kunt u ons altijd bereiken op het volgende e-mailadres: info@ppi-jeugdhulp.nl

Wilt u iemand persoonlijk spreken kan dit op: dinsdag, donderdag en vrijdag

Anne Wassing
Groepshulpverlener, PPI Jeugdhulp
06-46321021

 

Een aanmelding verloopt als volgt:

 

Stap 1) Betrekken kernpartners bij een ondersteuningsvraag leerling

De school betrekt vroegtijdig de kernpartners, ook rondom PPI. Wanneer een school een signaal rondom een leerling heeft, bespreekt de school dit signaal met de kernpartners. De leerling wordt anoniem besproken. Met elkaar bekijkt men welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Stap 2) Driegesprek Buurtteam/VO team, Sterk VO en ouders +jongere

Er vindt een driegesprek plaats tussen school, SterkVO (BPO-er), het buurtteam/VO team en de ouders en jongere. De school bespreekt het signaal en samen wordt er onderzocht wat nodig is. Bij dit gesprek wordt altijd gebruik gemaakt van een ondertekend OPP. De school initieert het gesprek met SterkVO, leerling/ouders en buurtteam.

Stap 3) Aanmelding bij PPI

Wanneer de uitkomst van het drie gesprek is dat de jongere gebaat is bij PPI dan meldt het Buurtteam de jongere bij PPI aan. Scholen kunnen leerlingen niet rechtstreeks aanmelden bij UCentraal/PPI. Indien er sprake is van gezinsproblematiek kan het buurtteam tegelijkertijd aan de slag met het gezin van de leerling. Alle partijen maken een afspraak over hoe de evaluatie en de terugkoppeling kan plaatsvinden.

Download hier het aanmeldformulier PPI.

Wil je eerst meer weten? Lees dan de folder PPI.

Hoe gaat de aanmelding en start in zijn werk? Dat zie je in de volgende Prezi.