‘Voor het eerst in de groep kon ik mezelf zijn, en niet diegene die anderen willen dat ik ben’ Leerling over PPI

Jeugdhulp na schooltijd

Bij PPI (Psychosociale Pedagogische Interventies) leer je omgaan met moeilijkheden waar je op school, thuis en in je vrije tijd tegenaan loopt. We kijken samen met jou hoe het komt dat het niet zo lekker loopt. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met erbij willen horen, weinig zelfvertrouwen, moeilijkheden op school met docenten, moeite met concentreren of plannen, pesten of jezelf kunnen zijn. Samen pakken we de problemen waarmee je kampt aan, zodat jij weer lekker in je vel zit!

Lees meer…

Trainingen op school

Trainingen op school

Leerlingen die met dezelfde vragen zitten, kunnen veel leren van elkaar. Dat is de gedachte achter groepshulpverlening en training op school. PPI Jeugdhulp werkt in deze vorm van hulpverlening altijd samen met een mentor van de school. We bieden groepsverlening en trainingen aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die in Utrecht wonen.
Het samenvoegen van 8 tot 10 leerlingen met dezelfde hulpvraag is een werkvorm die we bij PPI-jeugdhulp graag gebruiken. De efficiënte en peer-achtige methode waarbij de leerlingen met name van elkaar leren, heeft een groot leereffect.

Lees meer…

AANGEPASTE DIENSTVERLENING VANWEGE CORONAVIRUS

Ook PPI past de werkzaamheden aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We volgen hierbij de instructies van het RIVM, de GGD en het kabinet. Dit betekent dat we sociaal contact tot een minimum beperken en onze hulpverlening zoveel mogelijk telefonisch en online aanbieden. Deze werkwijze geldt in ieder geval van 16 maart tot en met 6 april. We doen ons uiterste best om binnen de beperkingen zo goed mogelijk ons werk te blijven doen.

Juist in deze ongewone tijd staan we voor je klaar! De gesprekken die we normaal gesproken in een groep en op locatie doen, proberen we nu zoveel mogelijk telefonisch en online voort te zetten. Als je bent aangemeld bij PPI ontvang je hierover bericht.

Nieuwe aanmelding

Ook nu kun je worden aangemeld bij PPI. We zullen je de komende tijd niet uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, maar je wel telefonisch en online de hulp bieden die je nodig hebt. Je bent van harte welkom! Je kunt contact opnemen met Gea: 06-30 34 64 42 of Anne: 06-46 32 10 21.

Voor algemene vragen kun je mailen naar info@ppi-jeugdhulp.nl.